top of page
Vindu-entreprenøren-logo.png
Vindu_Entreprenøren_AS-37.jpg

Om prosessen

Det er viktig for oss at du som kunde opplever prosessen med utskiftning av vinduer og dører så smidig og effektiv som mulig! Vi har gjennom mange års erfaring etablert gode rutiner som sørger for høy kvalitet i arbeidet, og en forutsigbar gjennomføring av prosjektet. 


Slik fungerer prosessen når vi gjennomfører et prosjekt:

1. Din henvendelse

Når du som kunde henvender deg til oss via e-post, telefon eller vår hjemmeside, avtaler vi tid for befaring.

 

2. Befaring

Vi kommer på befaring hvor vi lytter til deres ønsker og behov, og kommer med våre anbefalinger.

 

3. Tilbud

Dere får et konkret tilbud fra oss innen 14 dager.

 

4. Kontraktsinngåelse

Begge parter møtes. Vi går gjennom hele prosjektet og undertegner kontrakt.

 

5. Varsel om måltagning

Beboerne kontaktes for å avtale tidspunkt for kontrollmåling.

 

6. Måltagning

Hver dør og hvert vindu er unikt, og alle enheter er spesielt tilpasset. Våre prosjektledere utfører effektiv måling av alle vinduer og dører som skal byttes.

 

7. Fremdriftsplan og informasjon

Informasjonsskriv og fremdriftsplan blir levert til beboerne seneste to uker før arbeidsoppstart.

To dager før selve arbeidet skal utføres, får den enkelte beboeren varsel med nøyaktig tidspunkt.

 

8. Utskiftning

Alle enheter ankommer byggeplassen, og arbeidet starter.

 

9. Ferdigstillelse

Vi gjennomfører en befaring når prosjektet er ferdigstilt, og overleverer FDV-dokumentasjon.

 

10. Sluttfaktura

Etter befaringen sender vi dere sluttfaktura, i henhold til kontrakten.

bottom of page