Borettslag og sameier

Vinduer og dører i borettslag og sameier er vårt spesialfelt. Våre montører skifter hvert år ut ca. 11.000 vinduer og dører i borettslag og sameier i Oslo og på Østlandet.

Fornying er en investering

Å fornye vinduer og dører er en investering. Ikke bare økonomisk, men også i ditt nære miljø, egen trivsel og livskvalitet både inne og ute. En investering som skal vare i mange, mange år.

 

Hva er ditt behov?

Vindu Entreprenøren AS hjelper deg kostnadsfritt med å finne de vinduene og dørene som er optimale for ditt behov. 


Vinduene skal ikke bare kunne ivareta byggets arkitektoniske preg, men også krav som støyisolering, solavskjerming, energibesparende og sikkerhet for å sikre deg som kunde et optimalt resultat.

Dyktige og motiverte håndverkere med spesialkompetanse innenfor utskiftning av vinduer og dører er med på å kvalitetssikre våre arbeider, og vi fører strenge rutiner for helse, miljø og sikkerhet gjennom hele prosjektet.

360-still-redigert.jpg
Vindu_Entreprenøren_AS-35.jpg
Fremdrift og informasjon

Vindu Entreprenøren vektlegger god informasjon til den enkelte beboeren og forutsigbarhet i arbeidet. I forkant av arbeidene sender vi ut detaljert fremdriftsplan og informasjonsskriv til alle beboerne.

Vi har gjennom mange års erfaring etablert gode rutiner som sørger for høy kvalitet i arbeidet. Les mer om hvordan prosessen foregår, både for styret/sameiet og beboere.

Les om prosessen >

Vindu Entreprenøren AS har den kunnskapen som skal til for å hjelpe deg som kunde å velge rett mellom de flere tusen glasstyper som i dag finnes på markedet.