top of page
Vindu-Entreprenøren-AS-22-web_edited.png

Kjøp trygt – slik jobber vi sammen!

Det er viktig for oss at du som kunde opplever prosessen med utskiftning av vinduer og dører så smidig og effektiv som mulig! Vi har gjennom mange års erfaring etablert gode rutiner som sørger for høy kvalitet i arbeidet, og en forutsigbar gjennomføring av prosjektet. 

styret/sameiet

Prosessen for styret/sameiet

FØRSTE
KONTAKT

Du henvender deg til oss, og vi avtaler tid for befaring.

BEFARING/
TILBUD

OPPKLARENDE MØTE

Vi kommer på befaring, du får våre anbefalinger og et pristilbud innen 14 dager.

Gjennomgang av prosjektet. Vi sørger for at alt er korrekt for kontraktsinngåelse.

KONTRAKTS-
INNGÅELSE

Vi møtes og signerer kontrakt.

VARSEL OM MÅLING

Vi avtaler tidspunkt for kontrollmåling med beboerne

KONTROLL-
MÅLING

PRODUKSJON
AV ENHETER

Våre prosjektledere utfører effektiv måling av alle vinduer og dører som skal byttes.

Bestilling sendes til produksjon, ca 8 ukers produksjonstid hos leverandør.

INFORMASJON
OG FREM-
DRIFTSPLAN

Blir levert til  beboerne senest to uker før oppstart.

HMS/KS

Vi har systematisk HMS og kvalitets-
sikringsarbeid i alle våre prosjekter.

UTSKIFTING

FERDIG-
STILLELSE

Alle enheter ankommer byggeplassen og arbeidet starter. 

Vi gjennomfører en befaring når prosjektet er ferdigstilt, og overleverer FCV-dokumentasjon

SLUTT-
FAKTURA

Etter befaring sender vi sluttfaktura, i henhold til kontrakten.

beboere

Prosessen for beboere

Informasjon leveres ut
2-3 uker før oppstart

Du får varsel på døren to dager før vi kommer

Riving av
enheter

Fjerning av
avfall

Nye enheter bæres inn

Montering

Fuging og
tetting

Innvendig
og utvendig belistning

KS gjennomgang (kvalitetssikring)

Vi rydder
oss ut

bottom of page