top of page

Svenengen borettslag

Om prosjektet 


Oppdragsgiver: OBOS Prosjekt AS

 

Vår rolle: Underentreprenør (Front Entreprenør AS var totalentreprenør)

 

Type bygg: Blokkene er oppført i pusset tegl, med 5 etasjer + kjeller

 

Omfang: 359 vinduer og balkongdører

 

Prosjektår:
2022

 

Prosjektleder Vindu Entreprenøren:
Vidar Sørbråten

 

Leverandører: 
NorDanRovent 

bottom of page