top of page

Sommerro Hotel, Oslo

I dette oppdraget ble det benyttet spesialbygde vinduer og dører. Bygget er fra 1929, og det har vært tett samarbeid både med oppdragsgiver og Byantikvaren i Oslo gjennom prosjektet. Vinduene er produsert av Bykle Vindu og dørene av Jømna Brug.

Om prosjektet 


Oppdragsgiver: Oppdragsgiver er Aspelin Ramm Eiendom AS, men vi har utført arbeidene for Oslo Murmesterbedrift AS, som igjen har vært UE for HENT AS som er totalentreprenør på prosjektet.

 

Vår rolle: Underentreprenør av underentreprenøren til totalentreprenøren

 

Type bygg: Verneverdig tre etasjers bygg fra 1929

 

Omfang: 49 vinduer

 

Prosjektår: 2022

 

Prosjektleder Vindu Entreprenøren:
Dennis Kledt

 

Leverandører: 
Bykle VinduJømna BrugProfilteam

bottom of page