top of page

Nordre Åsen, Oslo

Vinduene er 3-lagsglass med utvending aluminiumskledning. I rød sone er det benyttet støyvinduer. Arbeidet har pågått fra uke 32 i 2022 og avsluttes uke 10 i 2023. Vi har vært underentreprenør for Selvaag Prosjekt i dette oppdraget.

Om prosjektet 


Oppdragsgiver:
Selvaag Prosjekt

 

Vår rolle:
Underentreprenør

 

Type bygg: 
Tre- og fireetasjers teglesteinsbygg

 

Omfang:
1800 vinduer og balkongdører

 

Prosjektår:
2022-2023

 

Prosjektleder Vindu Entreprenøren:
Kai Rune Tangen

 

Leverandører: 
NorDanRovent

bottom of page