top of page

Lohøgda borettslag, Oslo

Lohøgda borettslag ble bygget i 1965 og er Norges største lavblokk-borettslag. Det er også Norges sjette største borettslag. Borettslaget har gjennomført et stort energiprosjekt, hvor utskifting av vinduer og dører i alle leilighetene var en del av dette.

 

«Vi opplever hele veien å ha hatt god dialog med Vindu Entreprenøren. De har vært flink til å tilpasse seg våre behov og endringer underveis i prosessen. Med så mange leiligheter er det naturlig at det er mange ulike behov og henvendelser som må tas hensyn til. Vi opplever at hele organisasjonen til Vindu Entreprenøren hele tiden har gjort en helhjertet innsats for å finne de gode løsningene. De har tatt tak når det har kommet utfordringer underveis.»

- Styreleder Andreas Francisco Myrstad

Om prosjektet 


Oppdragsgiver:
OBOS Prosjekt AS

 

Vår rolle:
Totalentreprenør

 

Type bygg: 15 lavblokker, 94 oppganger og 777 andelsleiligheter

 

Omfang: 5 000 enheter. Utover dette så har vi hatt underentreprenører på elektriske installasjoner, balkonginnglassing, fasadevask samt søknadsarbeider ovenfor PBE

 

Prosjektår:
2022-2023

 

Prosjektleder Vindu Entreprenøren:
Kjetil Olsen

 

Leverandører: 
NorDanRovent,  Elektro Sivert AS
Lumon Norge AS,
PBT Eiendomsdrift AS,
Enerhaugen Arkitektkontor AS

bottom of page