top of page

Etterisolering og
energioppgradering

Vindu Entreprenøren AS kan hjelpe deg med å etterisolere og energioppogradere ditt borettslag/sameie, enebolig eller næringsbygg for å få et bedre inneklima, hindre varmetap og få lavere strømpriser.   

Etterisolering er en investering
I forbindelse med utskiftning av vinduer og dører, anbefales det også å etterisolere ytterveggen for å energi optimalisere boligen.
Det er mye å hente ved å etterisolere;
  • Reduksjon av boligens varmetap i kombinasjon av nye vinduer/dører
  • Bedring av inneklima 
  • Bedre energimerking
  • Et estetisk utvendig løft av fasaden
Vi har også kompetanse til å sette inn friskluftventil og lydventil. 
Les også om energioppgradering i forbindelse med utskiftning av vinduer nedenfor. 
DSC_7875_edited.jpg
Montør Vindu Entreprenøren

Energioppgradering

Det er normalt mye å hente på oppgradering av inneklimaet ved å skifte vinduer og dører i boligen.

Er vinduene 20 år gamle, eller eldre, er det anbefalt å skifte ut disse. Så mye som 40% av varmetapet i en bolig med gamle vinduer kan relateres til de gamle vinduene.

Gevinsten ved å skifte til nye vinduer og dører er blant annet:

  • Lavere u-verdi (jo lavere jo bedre isoleringsevne)

  • Lavere strømkostnader

  • Verdistigning på boligen


Det er mulig å søke støtte hos Enova dersom vinduer med u-verdi 0,8 eller lavere velges. Les om dette her: Enova.no

NorDan (en av våre største leverandører), har en energikalkulator som kan si hvor mye valget av riktige vinduer har å si. Sjekk her: Nordan.no 

Les også om etterisolering i forbindelse med utskiftning av vinduer ovenfor. 

Vi har gjennom mange års erfaring etablert gode rutiner som sørger for høy kvalitet i arbeidet. Les mer om hvordan prosessen foregår.

Les om prosessen >

Vindu Entreprenøren AS har den kunnskapen som skal til for å hjelpe deg som kunde å velge rett mellom de flere tusen glasstyper som i dag finnes på markedet.
Kontakt
bottom of page