top of page

Borettslag og sameier

Vinduer og dører i borettslag og sameier er vårt spesialfelt. Våre montører skifter hvert år ut ca. 11.000 vinduer og dører i borettslag og sameier i Oslo og på Østlandet.

Fornying er en investering
Å fornye vinduer og dører er en investering. Ikke bare økonomisk, men også i ditt nære miljø, egen trivsel og livskvalitet både inne og ute. En investering som skal vare i mange, mange år.
 
Hva er ditt behov?
Vindu Entreprenøren AS hjelper deg kostnadsfritt med å finne de vinduene og dørene som er optimale for ditt behov. 

Vinduene skal ikke bare kunne ivareta byggets arkitektoniske preg, men også krav som støyisolering, solavskjerming, energibesparende og sikkerhet for å sikre deg som kunde et optimalt resultat.

Dyktige og motiverte håndverkere med spesialkompetanse innenfor utskiftning av vinduer og dører er med på å kvalitetssikre våre arbeider, og vi fører strenge rutiner for helse, miljø og sikkerhet gjennom hele prosjektet.
Nye vinduer borettslag
Montør Vindu Entreprenøren

Fremdrift og informasjon

Vindu Entreprenøren vektlegger god informasjon til den enkelte beboeren og forutsigbarhet i arbeidet. I forkant av arbeidene sender vi ut detaljert fremdriftsplan og informasjonsskriv til alle beboerne.

Vi har gjennom mange års erfaring etablert gode rutiner som sørger for høy kvalitet i arbeidet. Les mer om hvordan prosessen foregår, både for styret/sameiet og beboere.

Les om prosessen >

Vindu Entreprenøren AS har den kunnskapen som skal til for å hjelpe deg som kunde å velge rett mellom de flere tusen glasstyper som i dag finnes på markedet.
Kontakt
bottom of page