top of page
Montør Vinduentreprenøren

Forvaltning, drift og vedlikehold

Rengjøring

 

For at produktets utseende skal bevares bør det rengjøres regelmessig med rikelig mengder vann. Ikke bruk alkalier! Både metallkonstruksjoner og glass er følsomme for alkalier og må derfor absolutt ikke utsettes for dette.

Etiketter på nye vinduer fjernes ved å bløte dem opp med vann. Rester av etiketter eller andre urenheter på overflaten fjernes med forsiktig bruk av keramikkrens for komfyrtopper. Vær oppmerksom på at glasskraper ofte gir riper. Overflateskader som kan henvises til rengjøring fristiller produsent fra erstatningsansvar.

 

Reklamasjon

Generell reklamasjonsfrist

Det er 5 års reklamasjonsfrist av produkter vi har montert. Reklamasjonen skal skje så raskt som mulig, og skal være skriftlig.

Reklamasjon på glass

 • besiktigelse skal skje på minst 3 meters avstand i vanlig dagslys. Urenheter, skjolder og andre feil som ikke er godt synlig i vanlig dagsbelysning fra denne avstanden gir ikke berettiget grunnlag for reklamasjon og erstatning.

 • Urenheter, skjolder og andre feil som er synlige bare i en bestemt årstid, i et bestemt lys eller på et bestemt tidspunkt på dagen, vil ikke bli akseptert som reklamasjon.

 • Mener du deg berettiget til erstatning for eventuelle skader og feil etter vurdering iht ovennevnte, ber vi deg kontakte oss for videre oppfølging.
   

Synlig avvik på rammekonstruksjonens overflate

 • Avvik som godtas som reklamasjon er synlige fra 3 meters avstand innendørs ved normal belysning og synsskarphet.

 • Utendørs avvik i overflaten er synlige på 5 meters avstand i vanlig dagslys fra ensartet, overskyet himmel uten direkte sollys.

 

Bortfall av garant/reklamasjonsrett:

 

Garanti/reklamasjonsrett bortfaller for alle skader/følgeskader som skyldes feil bruk, feil montering, lagring eller manglende vedlikehold.

 

Termisk brudd i ruten, og som ikke er reklamasjonsberettiget kan skyldes:

 • Utvendige persienner delvis nede.

 • Innvendig avskjerming (persienne, rullgardiner) ligger for nære glasset og med dårlig lufting.

 • Innvendig avskjerming (persienne, rullgardiner) dekker bare deler av glasset.

 • Folie/etiketter som pålimt større deler av glassflaten.

 • Møbler eller andre gjenstander plassert så nær ruten at det oppstår sterk varme i glasset.

 • Tilfeldige gjenstander som legges mot glassoverflaten (isolasjon el).

 • Varmeovner som brukes i nærheten av glass. Varmeovner som gir strålevarme må normalt ha minst 30 cm avstand fra glasset. For herdet glass -15cm.

Kondens

Dugg på innsiden av glasset (romsiden) kan forekomme. Dette skyldes ikke feil på ruten. De vanlige årsaker er:

 • For høy innendørs fuktighet og for dårlig utlufting.

 • Lav innetemperatur

 • Dårlig isolerende rute.

Dugg på utsiden av glasset

Isolerruter får stadig bedre isolasjonsevne og har derfor liten varmetilførsel fra rommet til det ytre glasset. Dette gjør at man av til kan få utvendig dugg. Fenomenet er meget varierende avhengig av forhold på stedet, og oppstår oftest høst og vår med høy luftfuktighet og lave nattetemperaturer og klar himmel. Dette skyldes ikke feil på ruten.

bottom of page