top of page

Borettslag og sameier

Vinduer og dører i borettslag og sameier er vårt spesialfelt. Våre montører skifter hvert år ut ca. 5.000 vinduer og dører i borettslag og sameier i Oslo og på Østlandet.Fornying er en investering

Å fornye vinduer og dører er en investering. Ikke bare økonomisk, men også i ditt nære miljø, egen trivsel og livskvalitet både inne og ute. En investering som skal vare i mange, mange år.

 

Hva er ditt behov?

Vindu Entreprenøren AS hjelper deg kostnadsfritt med å finne de vinduene og dørene som er optimale for ditt behov. 


Vinduene skal ikke bare kunne ivareta byggets arkitektoniske preg, men også krav som støyisolering, solavskjerming, energibesparende og sikkerhet for å sikre deg som kunde et optimalt resultat.

Dyktige og motiverte håndverkere med spesialkompetanse innenfor utskiftning av vinduer og dører er med på å kvalitetssikre våre arbeider, og vi fører strenge rutiner for helse, miljø og sikkerhet gjennom hele prosjektet.

 

Fremdrift og informasjon

Vindu Entreprenøren vektlegger god informasjon til den enkelte beboeren og forutsigbarhet i arbeidet. I forkant av arbeidene sender vi ut detaljert fremdriftsplan og informasjonsskriv til alle beboerne.

Vindu Entreprenøren AS har den kunnskapen som skal til for å hjelpe deg som kunde å velge rett mellom de flere tusen glasstyper som i dag finnes på markedet.

360-still.jpg
bottom of page