top of page

Ås Rådhus, Follo

Byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være universelt utformet slik at det følger av bestemmelsene i forskriften, med mindre byggverket eller deler av byggverket etter sin funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse.

Intensjonen bak kravene om universell utforming bygger på prinsippene om likeverd og like muligheter for alle til å delta i samfunnet.

Inngangsparti er levert med markeringsstripe for å forhindre ulykker, dette er et ekstra hjelpemiddel når øvrige visuelle uttrykk ikke gir god nok informasjon om retninger, hvor man er i bygget o.l.

God merking er særlig viktig for synshemmede og blinde, men også for mennesker med forståelsesproblemer.

Om prosjektet 


Oppdragsgiver: 
Aase Prosjekt

 

Vår rolle:
Totalentreprenør

 

Type bygg:
Offentlig bygg

 

Omfang:
Vinduer med utv. aluminium. Markeringsstripe for svaksynte (påbud i offentlige bygg)

 

Prosjektår:
2019

 

Prosjektleder Vindu Entreprenøren:
Kjetil Olsen/Dennis Keldt

 

Leverandører: 
NorDanHovland TrevareRovent, Avanti Design

bottom of page