top of page

Referanser

Vindu Entreprenøren gjennomfører hvert år store prosjekter for borettslag, sameier og næringsbygg. OBOS og USBL er noen av aktørene vi har utført prosjekter for, og som har gitt oss gode referanser.

Vinduer og dører
Vinduer og dører

Leverandørlogoer inn her? I footer?

Borettslag og sameier

Borettslag og sameier

Næringsbygg

Næringsbygg

Dråper på Window
"Jeg har uten unntak vært svært tilfreds med kvaliteten på produktene og kvaliteten på utførende håndverkere. For sameier og borettslag er det svært viktig at varsling og kommunikasjon med beboere er god. Dette har Vindu Entreprenøren håndtert på en svært tilfredsstillende måte."
KARL ERIK RØNSTAD

Prosjekt- / byggeleder Sohlberg & Toftenes as

Kompetanse

Ledelsen i Vindu Entreprenøren AS har mer enn 60 års erfaring med levering og montering av vinduer og dører. Vi stiller høye krav til våre ansatte og benytter kun ansatte med spesialkompetanse innen montering av vinduer og dører.
Flere av våre ansatte har spesialkurs for montering av støyvinduer.

Kvalitet

Vi har Sentralgodkjenning tiltaksklasse 2 og er en Mesterbedrift. Det betyr at vi har et kvalitetssikringssystem som stiller høye krav til oss som entreprenør, og det gir deg som kunde en trygghet på at arbeidet vi utfører blir gjort i henhold til gjeldende lover og regelverk.

Referanser

Vindu Entreprenøren gjennomfører hvert år store prosjekter for borettslag, sameier og næringsbygg. Det gir oss mange gode referanser. OBOS og USBL er noen av aktørene vi har utført prosjekter for, og som har gitt oss gode referanser.

Pris

Vårt store volum og våre effektive montører bidrar til at vi holder meget konkurransedyktige priser.


For å oppnå best mulig pris innhenter vi alltid pristilbud fra flere leverandører - uten at dette går på bekostning av kvaliteten på produktene.


Vindu Entreprenøren tilstreber alltid å levere de best tilgjengelige produktene på markedet for å sikre at kundens behov og ønsker tilfredsstilles.

Rådgiving

Ingen prosjekter er lik og alle krever ulik tilnærming. Vi har kompetansen våre kunder behøver for å ta de riktige og viktige valgene. Behovene kan være ulike. Noen prosjekter med vindu og dører stiller f.eks. spesialkrav som kan omhandle arkitektur, varmeisolering, støyisolering, varmedemping, og sikkerhet. Du kan alltid være trygg på at Vindu Entreprenøren tar de riktige valgene og finner det glasset som passer best til ditt prosjekt.

Miljø

Vindu Entreprenøren spiller på lag med både myndigheter som stiller høye miljøkrav og norske produsenter som oppfyller disse. Denne kombinasjonen bidrar til at du som kunde er trygg på å ta de riktige valgene.


Miljø-begrepet innbefatter svært mye. Redusert forbruk er en av utfordringen for hus. Vi bruker norske kvalitetsprodukter med lave u-verdier som er med på å redusere behovet for oppvarming. Gamle vinduer og dører kan bety 40 % varmetap.

Sikkerhet

Vi har fokus på at våre produkter og løsninger skal være sikre og trygge. Sikkerhet og trygghet er viktige verdier i alle bygg. Innbruddssikring, barnesikring og godkjent brannsikring som sikrer riktig rømningsvei har høye fokus i alle våre prosjekter. Våre produkter oppfyller de strengeste krav på alle disse viktige områdene.

Forutsigbarhet

Vindu Entreprenøren garanterer forutsigbarhet i arbeidet vi utfører. Det betyr at vi holder det vi lover, både når det gjelder kostnader og tid. Og det betyr at du ikke får noen overraskelser underveis i prosjektet. 

bottom of page